4 ORANG YANG TIDAK TERSENTUH API NERAKA1. SAHL

"Orang yang tidak mempersulitkan sesuatu, selalu ada solusi bagi setiap permasalahan. Tidak suka berbelit-belit, tidak menyusahkan dan tidak membuat orang lain susah

2. QORIB

"Akrab, ramah diajak bicara, menyenangkan bagi orang yang diajak bicara. wajahnya selalu berseri-seri dan murah senyum jika bertemu orang serta selalu menebar salam.

3. LAYYIN

"Orang yang lembut dan santun baik bertutur-kata atau bersikap. Tidak kasar, tidak mementingkan diri sendiri, tidak galak, tidak suka memarahi orang yang berbeza pendapat dengannya. Tidak suka memaksa. Lemah lembut dan selalu menginginkan kebaikan untuk orang lain.

4. HAYYIN

"Orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan zahir batin. Tidak senang marah, penuh pertimbangan. Tidak mudah memaki, melaknat serta tenang jiwanya.

Nabi Muhammad SAW Bersabda, "Mahukah kalian aku tunjukan orang yang haram baginya tersentuh api neraka?" para sahabat berkata "mahu wahai Rasulullah!" Baginda menjawab "yang haram tersentuh api neraka adalah orang yang Hayyin, Layyin, Qorib, Sahl." (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

 

Sumber: Ustazah Sharifah Khasif Fadzilah Syed Badiuzzaman

 

Admin

Next Post Previous Post