Pembayaran Fasa 3 Bantuan Sara Hidup (BSH) Mulai 28 Ogos 2019.


Seperti yang diumumkan dalam Ucapan Belanjawan 2019, Kerajaan telah meneruskan program Bantuan Sara Hidup (BSH) demi kesejahteraan ekonomi rakyat, dengan membantu golongan berpendapatan rendah (B40) meringankan kos sara hidup mereka. 


Bagi membuktikan keprihatinan Kerajaan Pakatan Harapan terhadap golongan B40 dan seterusnya memberi impak yang tinggi kepada rakyat, pembayaran fasa ketiga BSH 2019 akan dilaksanakan mulai 28 Ogos 2019 (Rabu). 


Perincian nilai BSH 2019 yang diterima oleh isi rumah yang diluluskan mengikut pendapatan bulanannya adalah seperti berikut:
Sejumlah RM2.85 bilion telah disalurkan bagi bayaran fasa pertama (Januari 2019) dan kedua (Mei 2019) BSH 2019 kepada isi rumah yang diluluskan, termasuk bayaran kadar tambahan sebanyak RM120 bagi setiap orang anak tanggungan terhad kepada maksima 4 orang anak. Anak tanggungan merujuk kepada anak berumur 18 tahun dan ke bawah dan juga anak OKU tanpa had umur.


Pembayaran fasa ketiga BSH 2019 mulai 28 Ogos 2019 ini akan melibatkan hampir 3.6 juta penerima BSH dengan anggaran peruntukan sebanyak RM1.23 bilion. Pembayaran akan dikreditkan terus ke akaun bank masing-masing menggunakan maklumat akaun bank semasa pembayaran fasa kedua BSH 2019.


Bagi memastikan program BSH 2019 disasarkan kepada mereka yang benar-benar layak, tempoh permohonan rayuan dibuka mulai 1 Julai 2019 hingga 15 Ogos 2019 dan pembayaran bagi mereka yang diluluskan rayuannya dijangka akan dibuat pada bulan September 2019. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut, boleh menghubungi talian bebas tol 1-800-88-2747 serta e-mel kepada bsh@treasury.gov.my
Admin

Next Post Previous Post